Co musí poskytovatel sdělit při žádosti o úvěr?

Poohlížíte se po úvěru, ale máte pocit, že před Vámi poskytovatel tají některé podmínky úvěru? Již se nemusíte obávat toho, že byste se nedozvěděli všechny podstatné informace. Zákon o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb. v § 94 a § 95 stanovuje, co Vám poskytovatel nebo zprostředkovatel úvěru musí sdělit a co Vám musí objasnit.

§ 94 – Nechte si vysvětlit předsmluvní informace

Poskytovatel nebo zprostředkovatel úvěru je povinen vysvětlit Vám všechny informace, které se týkají spotřebitelského úvěru. Dále Vám musí srozumitelně a pravdivě vysvětlit předsmluvní informace, jaké povinnosti Vám plynou z uzavřené smlouvy a jaké jsou sankce při prodlení se splátkami.

Poskytovatel Vás rovněž musí informovat o všech doplňkových službách, které jsou svázané s úvěrem, a co by se stalo, kdybyste je přestali čerpat. Jako spotřebitel musíte ze všech informací pochopit, zda navrhovaná smlouva o úvěru skutečně odpovídá Vašim potřebám a finanční situaci. Pokud některým předsmluvním informacím nerozumíte, trvejte na jejich opětovném vysvětlení. Koneckonců jste to Vy, kdo se svým podpisem zavazuje k plnění smluvních podmínek.

§ 95 – Na jaké informace máte nárok před uzavřením smlouvy?

Před samotným uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru Vám poskytovatel musí sdělit další podstatné informace. V případě spotřebitelského úvěru s jiným účelem než na bydlení máte ze zákona nárok na kontaktní údaje poskytovatele nebo zprostředkovatele. Kromě toho Vám musí sdělit:

 • na jaký druh spotřebitelského úvěru uzavíráte smlouvu,
 • jaká je celková výše úvěru,
 • jaká je doba trvání úvěru a
 • jaké jsou podmínky čerpání úvěru.

Poskytovatel nebo zprostředkovatel úvěru Vás musí informovat také o:

 • výši úrokové sazby,
 • roční procentuální sazbě nákladů (RPSN),
 • celkové splatné částce a
 • výši, počtu a četnosti splátek.

Jako zájemce o půjčku máte právo požadovat informace o:

 • případné povinnosti uzavřít doplňkovou službu,
 • smluvních pokutách,
 • sankcích a
 • výši úrokové sazby při opožděných platbách.

Opomenout nesmí ani informace o případném zajištění úvěru, právu na odstoupení od smlouvy a právu na předčasné splacení úvěru.